Aktuální informace

Rozpis akcí před prázdninami

Přináším seznam aktivit, které děti budou čekat příští týden. Celková částka, kterou budu vybírat, je 370 Kč.

Pokud prosím už teď víte, že se některého programu nebudete účastnit, dejte mi prosím vědět co nejdříve!

Pondělí 17. 6. - Piknik na Chodovské tvrzi

S sebou: Jídlo (dle tabulky), deky nebo něco na sezení, hry.

Prosím do tabulky o zapsání jídla, které děti přinesou a nabídnou ostatním. Tabulku jsem vytvořila proto, aby se nám některá jídla neopakovala desetkrát, a abych zaručila, že někdo se nepřijde "jen" najíst. :) Donést můžete cokoliv sladkého slaného, pečeného, koupeného, malého i velkého. Děkuji za spolupráci :)


Úterý 18. 6.- Turistický výlet Karlštejnsko

Cena: 70 Kč/vlak

S sebou: turistické oblečení, jídlo a pití na celý den, případně peníze na vlastní útratu

Návrat v odpoledních hodinách


z úterý na středu - Spaní ve stanech na pozemku školy

Cena: 50 Kč/pizza

S sebou: stan (dle vytvořených skupin), spacák, oblečení na druhý den

Zapište prosím do skupinek, kdo s kým bude spát ve stanu a kdo donese stan. Vytvořila jsem zatím deset skupin, ale není problém skupinky ještě přidělat.


Středa 19. 6. - Procházka Prahou a exkurze do Strahovského stadionu

Cena: 150 Kč/exkurze

S sebou: jídlo a pití na celý den, případně peníze na vlastní útratu

Návrat v průběhu šesté vyučovací hodiny


Čtvrtek 20. 6. - Bowling

Cena: 100 Kč

S sebou: peníze na vlastní útratu, svačinu a pití

Návrat po 12:00


Pátek 21. 6. - Historická kuchyně

S sebou: ingredience dle receptů (dle tabulky - bude upřesněno)

Doplatek - Švédsko

Prosím o donesení doplatku, který činí 6 088 Kč, a to nejpozději do pondělí 15. 4. Dle předpokladu se cena zvýšila o 398 Kč. V tomto příplatku je zahrnuto přistavění autobusu ke škole a zároveň i cestovní pojištění, které nakonec mají všichni žáci zařízeno a zaplaceno.

Prosím nezapomeňte, že každý žák sebou musí mít ještě 800 Kč na výlet do Stockholmu.

Podrobné informace k zájezdu (vč. případných vstupů) obdržíme 14 dní před začátkem pobytu Jakmile je cestovní kancelář pošle, hned Vám je přepošlu. 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

Akce březen, duben

V pondělí 25.3. společně podnikneme výlet do Mořského světa, který se nachází v na pražském Výstavišti. Místem žáky provede průvodce, na konci prohlídky bude i promítání krátkého dokumentárního filmu, který žákům ještě více přiblíží tajemství mořského světa.

Cena prohlídky s průvodcem je 135 Kč/žák.

V úterý po velikonočních prázdninách 2.4. bude žáky čekat promítání dokumentárního filmu v rámci akce Planeta Země 3000. Jedná se o kulturní projekt, který probíhá formou nejmodernější multimediálních projekcí, kde je vše doplněno o výklad moderátora. Tato akce se koná pravidelně a účastní se ho vždy celý druhý stupeň. Tématem letošního ročníku je Kambodža. Trailer k promítání můžete shlédnout zde

Cena promítání je 99 Kč/žák.

Prosím vás tedy o donesení 240 Kč (zbytek půjde do třídního fondu) a to nejpozději do pátku 22.3.2024.

Informační schůze Švédsko, pohovorové hodiny

V úterý 16. 1. 2024 proběhnou od 17:00 do 19:00 pohovorové hodiny. Ty opět proběhnou formou pohovorů, tedy individuální rozpravou s Vámi vybranými vyučujícími. 

Zároveň bych Vás všechny chtěla pozvat na informační schůzku ohledně zájezdu do Švédska. Ta proběhne od 16:50 ve třídě 6.C (druhé patro). Na této schůzce bude také možnost zaplatit zálohu 2000 Kč, která je splatná do 19. 2. 2024.

V této informační schůzce Vám společně s panem učitelem Šverčičem (třídní učitel 6.C) blíže představíme program celého zájezdu a odpovíme na všechny Vaše otázky. 

Po skončení této informační schůze pro Vás budu k dispozici v třídě 6.D.

Rozpis akcí před Vánocemi

úterý 19. prosince

Kino Hostivař - film Wonka

Cena představení je 129 Kč. Prosím o donesení této částky do pátku 15.12. Děti budou mít možnost si za zvýhodněnou cenu koupit v kině školní menu (malý popcorn a malý nápoj) za 99 Kč. 


středa 20. prosince

Bruslení u na ledové ploše u Westfield Chodov

Odchod ze školy po první vyučovací hodině. Předpokládaný návrat je v průběhu páté vyučovací hodiny. Žáci pokračují ve výuce do šesté vyučovací hodiny.

Vstup na ledovou plochu je pro školy zdarma. Na místě je možnost půjčení bruslí za 130 Kč. 


pátek 22. prosince

Vánoční besídka a vánoční zpívání

Výuka 22. prosince končí po páté vyučovací hodině. První čtyři vyučovací hodiny budeme ve třídě, kde proběhne vánoční besídka. Společně si rozdáme dárky a pochutnáme si na vánočním cukroví. Pátou vyučovací hodinu nás bude čekat již tradiční vánoční zpívání v tělocvičně.

Návštěva Národního muzea a vánočních trhů

Ve středu 6.12.2023 společně s žáky navštívíme Národní muzeum a vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Vydáme se i přes historické centrum Prahy, proto prosím nepodceňte zimní oblečení :) V Národním muzeu navštívíme výstavu věnovanou nejstarším pravěkým nálezům, vystavena je zde např. Věstonická venuše. 

Sraz: 8:00 před budou školy

Návrat: v průběhu šesté vyučovací hodiny

S sebou: teplé oblečení, peníze na vlastní útratu (vánoční trhy), deseti/dvaceti korunu do šatny v Národním muzeu

Stávka

Vážení rodiče,

zaměstnanci ZŠ Donovalská se 27. 11. 2023 připojí k celodenní stávce. Zásadně nesouhlasíme s plánovanými kroky v oblasti školství, které by negativně ovlivnily kvalitu vzdělávání. Provoz školy, školní družiny i školní jídelny bude přerušen.

Je nutné upozornit, že nejde o platy učitelů, jak je možná některými lidmi vnímáno. Důvodů je několik, ale ty nejdůležitější se pokusím vyjmenovat.

1) Snížení PHmax, tedy odučených hodin, které nám stát proplatí. Naše škola si zakládá na kvalitě vzdělání, individuálním přístupu a moderní výuce. Vyučujeme angličtinu od první třídy, dělíme jazyky na menší skupiny, informatiku vyučujeme již od 3. ročníku, máme programování, dělené pracovní činnosti atd. Při snížení PHmax bych tento přístup musel změnit a to je v naprostém rozporu s naší koncepcí, cílem i přesvědčením.

2) Parametrizace asistentů – zamýšlené snížení počtu asistentů ve školství by při stávajících počtech dětí se specifickými vzdělávacími potřebami přineslo snížení kvality výuky všem dětem. Zavedla se inkluze, zrušily se speciální školy a my si s tím do určité míry umíme poradit. Ale pouze za předpokladu, že dostaneme peníze na zaměstnance, kteří s těmito dětmi pracují a pomáhají jim v začlenění do výuky.

3) S tím je spojené snížení peněz na speciální pedagogy, psychology i další podpůrné profese. Vzhledem k nárůstu vzdělávacích i psychických potíží u dětí v posledních letech jsou tyto profese v současném školství nezbytné.

4) Snížení financí pro nepedagogické pracovníky – naprosto likvidační krok, plat uklízečky nebo pomocné kuchařky je v tuto chvíli 18 780 Kč hrubého. Pokud bychom tyto finance ještě snížili, ve školách nebude mít kdo uklízet a vařit. Každý den vaří naše školní jídelna přes 800 porcí obědů, vyvážené a pravidelně kontrolované stravy.

5) Snížení objemu peněz na učebnice, pomůcky.

Také další kroky ministerstva (nekoncepční přístup k RVP, návrh na rušení druhého cizího jazyka, rušení odkladů) vnášejí do školského prostředí, které v poslední době čelilo řadě nových výzev, zbytečný zmatek a nervozitu. 

Jsem přesvědčen, že kromě zaměstnanců škol by nesouhlas s výše zmíněnými kroky měli vyjádřit především rodiče, pokud jim skutečně jde o kvalitní vzdělávání jejich dětí. Pokud je školství prioritou naší společnosti, jak je deklarováno, nelze zavádět plošné škrty se snahou za každou cenu ušetřit. Prosím tedy o zamyšlení a pochopení.

Spaní ve škole

Z úterý (31.10.) na středu (1.11.) budeme společně s několika dalšími třídami přespávat ve škole. Vzhledem k tomu, že je to akorát v termínu Halloweenu, rozhodli jsme se přespání pojmout v duchu tohoto svátku. Na děti bude čekat halloweenská diskotéka s vyhlášením o nejlepší kostým, společná večeře a stezka odvahy, kterou budou mít pod taktovkou letošní deváťáci.

Poprosím Vás, abyste mi napsali pokud se nebudete přespávání zúčastnit. Pokud někdo z Vás víte, že do školy dorazíte později (odpolední kroužky, apod.), dejte mi prosím taky vědět.

Sraz: v 18:00 před hlavním vstupem do školy

S sebou: oblečení do školy, spodní prádlo na středu, pyžamo, spacák, polštářek, karimatku, kostým, hygienické potřeby, ručník, snídani, aktovku s věcmi a pomůckami na středu. 

Co sebou nebrat: žádné kávové či energetické výrobky!

Zároveň Vás prosím o donesení 100 Kč na společnou večeři (po velkém úspěchu z minulého roku si po shodě s dětmi objednáme pizzu). Bohužel, ve školním fondu nejsou téměř žádné peníze (školní pomůcky pro tento rok stáli 682 Kč).

Pokud si chce někdo přinést vlastní večeři, samozřejmě může!

Upozorňuji, že pokud bude někdo nebude respektovat program a noční klid tak může být z přespávání vyloučen. Berte prosím ohledy na to, že nás ve třídě je hodně a většina z nás bude potřebovat fungovat i ve středu :)

Švédsko 2024

Tento rok nás místo tradiční školy v přírodě bude čekat netradiční zájezd do Švédska. Termín zájezdu bude 17. 5. - 25. 5. 2024.


Zde posílám několik základních informací.


Cena


Cena na žáka bude 7 690 Kč. 


Cena zahrnuje: dopravu busem, 6x polopenzi, 6x ubytování, 3x trajekt (Německo – Dánsko, Dánsko – Švédsko, Dánsko – Německo), pojištění CK proti úpadku a průvodce.

Cena nezahrnuje: přistavení autobusu dle odjezdového místa (200 Kč/osoba), výlet do Stockholmu (800 Kč/osoba), půjčení kola a kánoe (500 Kč/osoba), pojištění léčebných výloh či storno zájezdu, doporučené vstupné. Ceny doporučeného vstupného, které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, upřesníme začátkem roku 2024. V sezoně 2023 byla částka za vstupy 650 SEK / žák / student do 19 let (vstupné hrazeno v Kč dle kurzovného během konání zájezdu).


Program


1. den

V odpoledních hodinách odjezd z ČR. Noční tranzit přes Německo do Rostocku.


2. den

Plavba z německého přístavu Rostock do dánského přístavu Gedser (2 hodiny). Přejezd do hlavního města Dánska, Kodaně. Zastávka u sochy Malé mořské víly vytvořené na motivy pohádky spisovatele H. Ch. Andersena. Prohlídka Kodaně při projížďce po síti vodních kanálů (1 hodina). Přejezd do Bottnarydu, ubytování.


3. den

Výlet do turistického centra Gränna, které je po Stockholmu druhým nejnavštěvovanějším místem ve Švédsku. Návštěva skanzenu Grännaberg a ukázka ruční výroby originálních mentolových špalků Polkagris. Odpoledne přejezd lodí na ostrov Visingsö. Příjemná procházka po ostrově se zastávkou u zříceniny hradu Visingsborg. 


4. den

Výlet do druhého největšího města, Göteborgu. Cestou zastávka na mezinárodním letišti Landvetter, možnost vyměnit valuty. Přejezd na skaliska Saltholmen a návštěva muzea Volvo. Odpoledne expozice živé přírody s tropickým lesem a podmořským světem v Universeu. Závěrem dne zábavní park Liseberg, který nabízí nejen posezení u zpívající fontány a pohled na skákající vodu, ale i spoustu zábavy. Pro odvážnější připraveny mnohé atrakce.


5. den

Odpočinkový den, možnost absolvovat v okolí základny nenáročnou projížďku na kánoích po klidné vodní hladině, výlet na kolech po cyklistických trasách nebo jen relaxovat při procházce podél jezera. 


6. den

V 05:30 odjezd do královského města Stockholm, Benátek Severu. Prohlídka královského sídla Drottningholm, kde zahrady připomínají malou Versailles a ukrývají sochy z Valdštejnského paláce. Návštěva městské radnice s prohlídkou Zlatého sálu a Modré haly. Střídání stráží s živou vojenskou hudbou na nádvoří královského paláce Kungliga Slottet, oficiálního sídla krále. Korunovační katedrála Storkyrkan a procházka po náměstí Starého města, Stortorget. Závěrem dne návštěva Vasa muzea, které ukrývá světový unikát zachovalé válečné vlajkové lodi ze 17. století.


7. den

Výlet do přírodní rezervace Dumme Mosse, vzácné druhy rostlin typické pro rašeliniště, jako jsou masožravé rosnatky okrouhlolisté, kaly, suchopýry, vřesy a lišejníky. Návštěva muzea Husqvarna, která jako bývalá zbrojovka vyráběla celou řadu domácích spotřebičů, ale i šicí stroje, motocykly a zahradní techniku. Návštěva moderního obchodní centra A6, možnost nákupu potravin před cestou domů a typických švédských specialit, jako jsou brusinky, slané máslo, citronový pepř. Závěrem dne možnost využít relaxace v městském bazénu Rosenlundsbadet.


8. den

Odjezd do Markarydu, projížďka vláčkem v losím safari a krmení losů (1 hodina). Nákup suvenýrů. Přejezd do dánského přístavu Gedser a plavba do německého přístavu Rostock (2 hodiny). Noční tranzit přes Německo do ČR.


9. den

Příjezd do ČR v ranních hodinách.


Ubytování a stravování

Penzion Anneberg, který se nachází ve vesničce Bottnaryd cca 25 km od Jönköpingu. Pokoje jsou dvoulůžkové a čtyřlůžkové. Povlečení a ručníky na pokojích nejsou. Sociální zařízení jsou umístěna ve společných prostorech. Dále jsou k dispozici klubové místnosti a vybavená kuchyňka. Objekt je patrový a bezbariérový, se systémem únikových cest a s protipožárním zabezpečením.


Stravování probíhá ve společné jídelně. Během pobytu mají žáci / studenti zajištěnou polopenzi, která se skládá z kontinentální snídaně (káva, čaj, pečivo, džem, med, salám, sýr) a večeře, jejíž součástí je polévka a jednotné hlavní jídlo.


Drobný nákup a občerstvení v Kč

Během pobytu je možné zakoupit občerstvení za Kč. Je zde zařazen i drobný prodej suvenýrů, pohlednic z místa pobytu a propagačních předmětů CK.


Předběžný zájem

Prosím o vyplnění krátkého dotazníčku, zda máte či nemáte zájem o tento poznávací zájezd. https://forms.gle/QQUD8Hsg2erf8AEu8 

Workshop "Made in China"

V pondělí 23. 10. v rámci prvních dvou hodin (8:00-9:40) žáci absolvují vzdělávací workshop s názvem Made in China. Ten bude věnován problematice současného systému módy na životní prostředí a klima.  Workshop je pojat jako interaktivní s řadou praktických aktivit.


Těším se na něj a doufám, že budou i žáci.

Sběr papíru

V posledních říjnových a prvních listopadových (pondělí 30. října -  pátek 3. listopadu) dne proběhne na škole již tradiční sběr papíru. Sběr bude probíhat každý den od 7:30 do 8:00 a bude probíhat u pingpongových stolů u parkoviště. 


Prosím, dobře si prohlédněte přiložený letáček, co všechno je možné nosit. Zároveň posílám motivační video od pana učitele Šverčiče, kde je vše krásně popsáno.

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny v tomto školním roce budou podobně jako minulý školní rok probíhat vždy první pátek v měsíci. Třídnická hodina se žákům objeví v rozvrhu v Bakalářích, řiďte se tedy prosím hlavně tím. První třídnická hodina nás bude tedy čekat v pátek 6.10.


Podobně jako minulý rok, i tento rok budou třídnické hodiny probíhat formou společných  snídaní. Děti budou mít k dispozici čaj, mohou si sebou tedy klidně vzít nějaký hrnek. Stejně jako minulý rok Vás chci poprosít o vaši případnou "spoluúčast" - a sice o buchty, koláče, či cokoliv, co Vám padne pod nos a hodí se na snídani. Já budu pravidelně také něco nosit. Ráda bych řekla, že i něco upeču, ale není to moje úplně silná stránka :)


V pátek se tedy budu těšit na Vaše děti v 7:10 před hlavním vchodem do školy.

Preventivní program - (Nad)užívání technologií

V pondělí 2. 10. 2023 proběhne ve třídě preventivní program od extrerní organizace Proxima Sociale. program proběhne v rámci prvních tří vyučovacích hodin. Tento program bude věnován problematice nadužívání technologií a prevenci netolismu. Program je zdarma.


(Nad)užívání technologií

Program je primárně určen pro žáky 6. až 8. ročníků základní školy. Jeho cílem je vyhodnotit rizika spojená s nadměrným trávením času na internetu a v kyberprostoru a vést žáky k jejich vědomému a zodpovědnému využívání technologií. Pomocí aktivit vedených různou formou mohou žáci rozpoznat varovné signály vznikající závislosti u sebe i u druhých a zvědomit si možné způsoby předcházení či řešení netolismu.

Kolekce školního oblečení

Dobrý den,


podobně jako v uplynulých letech i tento rok bude možnost objednat si oblečení z kolekce naší školy. Náhled na letošní kolekci, najdete na stránkách - https://www.kraloveskoly.cz/donovalska/ - letošní kolekce má spoustu nových a zajímavých kousků, které jistě zaujmou Vás nebo Vaše děti :)


Objednávání je již spuštěno a objednávky budou možné jen do 1. 10. 2023. Následně se e-shop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. 

Seznam pomůcek pro školní rok 2023/2024

ČESKÝ JAZYK

3x sešit A4 s linkami

1x sešit A5 s linkami


ANGLICKÝ JAZYK

1x sešit s linkami (velikost/typ je jedno)


MATEMATIKA

sešit A4 označení 440 

sešit A5 linkovaný 544 (na desetiminutovky)

pravítko rovné

pravítko s ryskou

kružítko

úhloměr

2x tužka č. 3


DĚJEPIS

1x kroužkový pořadač A4 (viz foto nebo foto)


PŘÍRODOPIS

1x kroužkový pořadač A4 (viz foto nebo foto)

podložka na psaní - lenoch (viz foto)


ZEMĚPIS

1x sešit A4


FYZIKA

1x sešit A4 se čtverečky

kalkulačka


OBČANSKÁ VÝCHOVA

1x libovolný sešit


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

temperové barvy

vodovky

voskovky

modelína

paleta

štětce - 3 ploché, 3 kulaté (různé velikosti - široký, střední, tenký)

kelímek na vodu (širší stabilní)

igelitový ubrus (pracovní podložka)

stará košile (zástěrka)

hadřík

lepidlo na papír (vysouvací, tuhé, např. váleček Kores)

1x černý fix

sada barevných papírů (podepsaná)

lepidlo Herkules v lahvičce (stačí menší lahvička)

průhledná lepicí páska

nůžky

čtvrtky 20x A3

tuš

špejle 

kufřík

desky A3 na výkresy


TĚLESNÁ VÝCHOVA

pytlík s převlečením do tělocvičny (kalhoty, triko)

boty do tělocvičny

boty na ven


Vybavení penálu

- alespoň dvě pera (ideálně gumovací, ale není podmínkou)

- 2 obyčejné tužky (číslo 3)

- 2 obyčejné tužky (číslo 1)

- guma

- nůžky

- lepidlo

- pastelky nebo fixy (základní barvy)


Ostatní pomůcky

- šanon na pomůcky (může být z loňského roku)

- zámeček na skříňku spolu s dvěma klíčky (jeden pro děti, jeden zůstane pro jistotu u mě - podepsat)

- 2x krabici papírových kapesníků

- 700 Kč do třídního fondu (na pracovní sešity, pomůcky a případné výlety) - prosím donést v podepsané obálce

- balík papírů

- úkolníček nebo diář - není nutné, jen doporučené

- dobrovolně - nekvetoucí květina na výzdobu třídy

Návrat ze školy v přírodě

Předpokládány návrat ze školy v přírodě je v pátek mezi dvanáctou a jednou hodinou (dle dopravy po cestě). Přijedeme zase k plaveckému stadionu Jedenáctka. Jakmile se budeme blížit k Praze, poprosím děti, aby Vám napsaly, abyste si je mohli včas vyzvednout.

Organizace posledního týdne

V týdnu od 26. 6. žáci končí čtvrtou vyučovací hodinou.


Pondělí 26.6. 2023


Úterý 27. 6.2023


Středa 28. 6. 2023


Čtvrtek 29. 6. 2023


Pátek 30. 6. 2023

RideWheel

Pátek 9. června


RideWheel - bezpečnost jízdy na kole

Moderovaná biková show, která vznikla ve spolupráci s BESIPem. Tato show je zaměřena na bezpečnost jízdyna kolech. Cílem je předat informace z praxe ale především předat motivaci ke sportovním aktivitám.


Show trvá 75 minut, žáci začínají v 11:00.


Cena akce je 100 Kč na žáka, hrazeno bude z třídního fondu.

Akce v následujících dnech

Pátek 26. května


Návštěva České národní banky - expozice Lidé a peníze

Zatoužili jste se někdy podívat do opravdového trezoru? Teď máte příležitost. Právě v původním trezoru Živnostenské banky, dnes České národní banky, se nachází expozice Lidé a peníze. Dozvíte se zde vše o české a československé měnové historii a centrálním bankovnictvím v mezinárodním kontextu. O zajímavosti tu rozhodně není nouze!


Sraz: v 8:00 před školou

Návrat: v průběhu čtvrté vyučující hodiny - žáci pokračují ve výuce pátou vyučující hodinou

S sebou: učivo na pátou vyučující hodiny (před osmou možnost schovat ve skříňce), svačinku, a peníze na vlastní útratu


S dětmi půjde paní učitelka Kateřina Šiftová, která má děti na přírodovědu a paní asistentka Rudnik.Čtvrtek 1. června


Kino Hostivař - Strážci galaxie 3


Sraz: v 8:00 před školou

Návrat: po konci čtvrté vyučovací hodiny - budeme se snažit vrátit co nejdříve, ale počítejte prosím s malým zpožděním

S sebou: svačinku, peníze na vlastní útratu


Návštěva kina bude hrazen z peněz třídního fonduČtvrtek 8. června


Workshop Post Bellum - Kdo je vítěz

celý den - program proběhne ve třídě


Od začátku roku 1968 je ve vzduchu cítit jaro. Po stříbrné medaili z olympiády v Grenoblu se naši chystají dobýt zlato na příštím Mistrovství světa, které se bude tentokrát konat u nás v ČSSR. Po srpnových událostech je ale všechno jinak. Na jaře 1969 se nakonec jede do Stockholmu, kde se Čechoslováci mají utkat také se Sověty. Kdo bude vítěz? 

Zážitkový workshop zavede účastníky do světa československých hokejistů šedesátých let minulého století. V kůži sportovců projdou žáci zlomovými okamžiky těchto let.

Třídní focení

Fotografování tříd proběhne ve dvou termínech - 24. 5. a 30. 5. Naše třída se bude fotit ve úterý 30.5. během páté vyučovací hodiny. 


Cena fotek:

třídní foto - A5 - 35 Kč

třídní foto - A4 - 70 Kč

skupinové foto - A6 - 30 Kč (pouze při odběru všech zúčastněných na fotografii)


Prosím o nahlášení skupinek, které budou mít zájem se vyfotit do pátku 30. 5. Je možné se vyfotit se sourozencem z jiných ročníků - i v takovém případě prosím o nahlášení skupinky. Zároveň prosím o nahlášení požadovaného rozměru třídní fotky. Peníze za fotky prosím noste do pondělí 29. 5.

Barevný týden

Barevný týden na ZŠ Donovalská 17.04. – 21.4.2023

s kreslenými postavami

PONDĚLÍ 17.4 modrá JEŽEK SONIC

ÚTERÝ 18.4. červená PAN KRABS

STŘEDA 19.4. žlutá/oranžová NARUTO

ČTVRTEK 20.4. zelená SHREK

PÁTEK 21.4. bílá/růžová OLAF/PATRICK (HVĚZDICE)

Návštěva Národopisného muzea Národního muzea

Sraz: 25. dubna; 7:50 před školou

Návrat: během páté hodiny, možné zpoždění

S sebou: penál, peníze na vlastní útratu, svačinu, pití


Společně navštívíme Letohrádek Kinských, kde se nachází muzeum, kde najdeme unikáty lidové kultury českých zemí i Evropy, vystoupení folklorních souborů, kurzy tradičních řemesel, lidových tanců či výtvarné dílny. 


V muzeu nás bude čekat vzdělávací program s názvem "Tajemství muzea" - v něm se žáci interaktivní a zábavnou formou seznamují s rolí a významem muzea ve společnosti. Cena programu je 900 Kč na skupinu, program bude hrazen z třídního fondu.

Pohovorové hodiny

Ve středu 19. 4. proběhnou třídní schůzky, od 17:00 do 19:00. Ty proběhnou formou pohovorých hodin, tedy návštěvou Vámi vybraných učitelů.

Preventivní program "Jak si nenechat ublížit"

Dne 3.3. proběhne preventivní program útvaru prevence Městské policie - "Jak si nenechat ublížit." Program proběhne během 3. a 4. vyučovací hodiny. Je zdarma. 

O programu:

Cílem úvodního programu je seznámit žáky s obecnými zásadami preventivního chování v  nebezpečných situacích, se kterými se děti setkávají v běžném životě, zejména při kontaktu s cizími neznámými lidmi. Obsah programu je zaměřen na informace z oblasti předcházení páchání trestné činnosti na této věkové kategorii dětí, převážně zásady, které upozorňují na konkrétní druhy nebezpečí, doplněné skutečnými kauzami, např. (rizikové prostředí, kontakt s cizími lidmi – dům, byt, na ulici, v MHD, navazování hovoru, nabízený doprovod, dárky, míra mezi ochotou a opatrností, informovanost rodičů, zpoždění, sledování, zastavení na ulici, vozidlo, výtah). Děti se naučí, jak se nestát obětí násilí. Program je doplněn krátkým instruktážním filmem s jednoduchými prvky sebeobrany a s modelovými situacemi nalákání a zneužití dětí závadovými osobami.

Kapesníky, třídní fond

V první řadě Vás prosím o další krabici papírových kapesníků. Ve třídě zůstávají poslední dvě, letos jsou děti evidentně více usmrkané než minulý rok :)


Dále Vás prosím o donesení 500 Kč na doplnění třídního fondu. Ti z Vás, kteří nebyli v kině (Vančová, Shkliar, Kubáč, Heřman, Dlouhá) - prosím částku 400 Kč. V třídním fondu zůstává momentálně 428 Kč. Níže přikládám, menší vyúčtování, abyste věděli, za co všechno byli peníze utraceny.


pracovní sešity M, ČJ (5314,-), pracovní sešity P (1449,-), pracovní sešity AJ (3890,-), preventivní program Dospívání (2036,-), program Slepice (1440,-), kino Hostivař (1962,-), známky na pohledy do zahraničí (897,-) , pizza na přespávačku (984,-).

Středeční florbalový zápas

Naše škola se rozhodla přijmout pozvání na utkání florbalové ženské extraligy, která se uskuteční dopoledne, ve středu 25. 1. 2022. Žáci odchází po druhé vyučovací hodině a vrací se v průběhu či těsně po skončení šesté hodiny. Posílám i oficiální pozvánku od pořadatele:


Ve středu 25.1.2023 od 11:00 hodin v hale Jižní město pořádáme tzv. „School match“ - hala se otevírá v 10 hodin, konec utkání a celé akce lze odhadnout na cca 13.00 hodin.


Pro naše diváky pak chystáme:

Spaní ve škole

Sraz: v 18:00 před školou, středa 18. 1. 2023

Pokud máte nějaké kroužky, a víte, že přijdete později, dejte mi prosím vědět dopředu. To stejné prosím v případě, že nebudete ve škole spát.


S sebou: spacák, karimatku, polštář, vlastní dobrůtky, kartáček na zuby a pastu, oblečení na noc a druhý den, školní pomůcky na následující den


Co s sebou nebrat: žádné kávové či energetické výrobky!


Upozorňuji, že pokud bude někdo nebude respektovat program a noční klid tak může být z přespávání vyloučen. Berte prosím ohledy na to, že nás ve třídě bude 23 a většina z nás bude potřebovat fungovat i ve středu :)


Na všechny se moc těším a doufám, že si užijeme příjemný večer!

Třídní schůzky

V úterý 17. 1. proběhnou třídní schůzky. Tentokrát bych Vás ráda viděla pohromadě ve třídě 5.D v 17:00, protože bych Vám ráda představila novou paní asistentku, paní Rudnik, která od nového roku funguje ve třídě. V krátkosti probereme školu v přírodě, situaci ve třídě a také akce na druhé pololetí. Následně známky a chování a dále budou třídní schůzky probíhat formou pohovorových hodin - tedy budete moci navštívit vyučující dětí a zjistit informace z dalších předmětů.  

Přesun spaní ve škole

S těžkým srdcem, přesto doufám, že správně - z důvodu vysoké absence jsem se rozhodla spaní ve škole přesunout na druhý lednový týden. Dětí chybí opravdu hodně, některé jsou navíc trochu "nachcípané" a tuším, že do školy chodí jen proto, aby mohli v úterý spát ve škole. 


Ještě jednou chci říct, a doufám, že to vyzní upřímně - že mě to vážně mrzí. Nepřijde mi fér, když tolik dětí chybí a všichni se jistě na spaní těšili. 


Dárky si předáme ve čtvrtek.


Vám nemocným přeji brzké uzdravení a vám zdravím přeji, aby vám zdraví vydrželo. 

Spaní ve škole

Sraz: v 18:00 před školou, úterý 20. prosince

Pokud máte nějaké kroužky, a víte, že přijdete později, dejte mi prosím vědět dopředu. To stejné prosím v případě, že nebudete ve škole spát.


S sebou: spacák, karimatku, polštář, vlastní dobrůtky (kdo přinese cukroví na ochutnávku, bude zbožňován!), kartáček na zuby a pastu, oblečení na noc a druhý den, školní pomůcky na následující den


Co sebou nebrat: žádné kávové či energetické výrobky!


Nezapomeňte si do batůžku zabalit i vánoční náladu. Večer si totiž budeme dávat dárky :) Děti mají ve třídě "tajného Ježíška" (s dětmi jsme se shodli, že cena dárku by neměla přesáhnout 150 Kč!, můžou však donést i ručně vyrobené dárky). Kdo chce, můžete si dárky předat i mezi kamarády :)


Program: koledy, hry, vánoční film a utužování kolektivu


Upozorňuji, že pokud bude někdo nebude respektovat program a noční klid tak může být z přespávání vyloučen. Berte prosím ohledy na to, že nás ve třídě bude 23 a většina z nás bude potřebovat fungovat i ve středu :)


Na všechny se moc těším a doufám, že si užijeme příjemný předvánoční večer!

Třídnické hodiny

Od vedení školy vyšel pokyn organizovat minimálně dvě třídnické hodiny měsíčně a to mimo rozvrh. Protože můj rozvrh není úplně kompatibilní s rozvrhem třídy (žáci by na mě museli čekat), rozhodla jsem se zařadit třídnické hodiny do vyučování ve čtvrtek před začátkem vyučování


Třídnické hodiny budou probíhat formou snídaně. Sejdeme se ve třídě v 7:30, společně se nasnídáme a probereme nutné třídnické věci. Účast není povinná, ale velmi doporučená. Třídnické hodiny se vždy objeví v rozvrhu. 


Jak jsem již naznačila - snídaně budou probíhat formou snídaně. Budu ráda, když děti donesou snídani pro sebe, případně i pro spolužáky. Sama se pokusím vždy něco donést, případně upéct :)


Návštěva kina

V pátek 18.11. se naše třída vydá do kina v Hostivaři - Premiere Cinemas. Vychází nová pohádka Princezna zakletá v čase 2. Jelikož ve čtvrtek je státní svátek, tak jsme se rozhodli, že po tomto přerušení školního týdne, již nebudeme děti na jeden den vracet do klasické výuky, protože by stejně nedávali pozor. Zkušenost tak mluví.

Zvýhodněná školní cena je 109 kč na žáka, hrazeno bude z třídního fondu.

Ti kteří budou chtít školní menu - 99 kč (malý popcorn a nápoj), ať mají peníze s sebou.


Sejdeme se v 7:30 před školou. Návrat bude v průběhu páté hodiny, společně půjdeme na oběd a děti končí po páté hodině stejně jako mají běžně v rozvrhu

Mimořádné ředitelské dny

Ve dnech 24. a 25. října ředitel školy vyhlásil ředitelské dny (ředitelské volno). 


Vážení rodiče, 

vzhledem k rekonstrukci prostor, nutných k zajištění provozu školy, vyhlašuji mimořádné ředitelské volno na 24. a 25.10.2022. Jedná se o práce, které měly být zhotoveny již v průběhu letních prázdnin, ale vzhledem k pozdnímu termínu zřizovatelem vyhlášeného výběrového řízení se tyto opravy neuskutečnily. Chápu možné komplikace, které z toho především rodičům mladších dětí mohou plynout, ale na termíny výběrových řízení městské části nemá škola žádný vliv. Kompenzací za tyto naše společné problémy je zlepšení prostředí, ve kterém se děti vzdělávají a učitelé vyučují. 

Děkuji za pochopení, 

Tomáš Marek, ředitel školy. 

Ředitelské dny

Ve dnech 29. a 30. září ředitel školy vyhlásil ředitelské dny (ředitelské volno). 

Nabídka doučování z ČJ

Vážení rodiče,

nabízím dětem z 5.D doučování z českého jazyka (upevňování a opakování probírané látky) - každý čtvrtek od 7.10 - 7.50 ve třídě 5.D. 

Děkuji a s pozdravem

Andrea Košvancová

Seznam pomůcek pro školní rok 2022/2023

ČESKÝ JAZYK

sešit A5 označení 564 - mluvnice

sešit A5 označení 544 - literatura

sešit A5 označení 544 - sloh

sešit A5 označení 524 - diktáty a pravopisná cvičení

box (desky) s gumičkou na archivaci pracovních listů - např. https://www.office2000.cz/images-cache/600n/92840052558-0-01-c2a43ad28c4dfa1c6528d163a4d34b79422058bf.jpg 


ANGLICKÝ JAZYK

1x sešit s linkami (velikost/typ je jedno)


MATEMATIKA

sešit A4 označení 440 na geometrii

sešit A4 označení 444 na aritmetiku

pravítko dlouhé

pravítko s ryskou

kružítko

2x tužka č. 3, guma, ořezávátko


VLASTIVĚDA

2x sešit A4 s linkami (může být z loňského roku)


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

temperové barvy

vodovky

voskovky

modelína

paleta

štětce - 3 ploché, 3 kulaté (různé velikosti - široký, střední, tenký)

kelímek na vodu (širší stabilní)

igelit. ubrus (pracovní podložka)

stará košile (zástěrka)

hadřík

lepidlo na papír (vysouvací, tuhé, např. váleček Kores)

1x černý fix

sada barevných papírů (podepsaná)

lepidlo Herkules (stačí menší lahvička)

průhledná lepicí páska

nůžky

čtvrtky 20x A3

tuš

špejle 

kufřík

desky A3 na výkresy


INFORMATIKA

Sluchátka (obyčejná, nic extra, nebudou potřeba ihned)


TĚLESNÁ VÝCHOVA

pytlík s převlečením do tělocvičny (kalhoty, triko)

boty do tělocvičny

(podle směrnic MŠMT by se měly tělocvičny vytápět na nízké teploty - klidně dětem tedy přibalte ještě mikinu, kterou si přes sebe budou moci přehodit, pokud by jim bylo chladno)


Vybavení penálu

- alespoň dvě pera (ideálně gumovací, ale není podmínkou)

- 2 obyčejné tužky (číslo 3)

- 2 obyčejné tužky (číslo 1)

- guma

- nůžky

- lepidlo

- pastelky nebo fixy (základní barvy)


Ostatní pomůcky

- šanon na papíry (může být z loňského roku)

- zámeček na skříňku spolu s dvěma klíčky (jeden pro děti, jeden zůstane pro jistotu u mě)

- krabici papírových kapesníků

- tekutou náplň do mýdla (stačí jen ta náplň)

- 700 Kč do třídního fondu (na pracovní sešity, pomůcky a případné výlety) - prosím donést v podepsané obálce

- úkolníček nebo diář - není nutné, jen doporučené

- dobrovolně - nekvetoucí květina na výzdobu třídy

- balík papírů


Prosím, vše začnete nosit až od pondělí (5.9. 2022)!!!

Organizace posledního školního týdne

Pondělí a středa

končí se čtvrtou vyučovací hodinou


Čtvrtek

končí se první vyučovací hodinu 


PONDĚLÍ

Sportovní a vědomostní den

Akce devátých ročníků pro mladší spolužáky na rozloučenou


S sebou: sportovní obuv, sportovní oblečení, učebnice ze čtvrtého ročníku (ne pracovní sešity!!!)


V pondělí si také žáci budou domů odnášet kufřík na výtvarku, výkresy, šanony, tělocviky!!! 


ÚTERÝ

Výlet na Pražský hrad

výlet bude hrazen z peněz třídního fondu


Sraz: v 8:00 před školou

Návrat: cca kolem 14:00 před školou


Obědy jsou pro tento den odhlášeny!!!


S sebou: peníze na vlastní útratu


STŘEDA

Rozdávání nových učebnic! 

A pro zapomětlivce - donést učebnice, které jste v pondělí zapomněli :)


ČTVRTEK

Vysvědčení!!!!

Končí se po první hodině a následuje loučení s devátými ročníky. Děti mohou jít po první hodině domů, nebo ještě chvíli zůstat na loučení.

Pozvánka na školní akademii

ZŠ Donovalská srdečně zve na školní akademii k 40. výročí založení školy. Ve čtvrtek 16.6. od 17 hodin se můžete těšit na skvělá hudební, divadelní i taneční vystoupení žáků školy. 

Výskyt infekčního onemocnění ve třídě

Ve třídě došlo k výskytu kožního infekčního onemocnění impetigo. Jedná se o nezávažné onemocnění kůže, které se projevuje puchýřky. Toto onemocnění je však vysoce nakažlivé a v dětském kolektivu se rychle šíří. Inkubační doba může být až dva týdny, léčba většinou zabere týden. Prosím, věnujte zvýšenou pozornost pokožce svých dětí a v případě výskytu puchýřku navštivte svého dětského nebo kožního lékaře. 

Školní focení

Fotografování tříd proběhne ve dvou termínech - 31. 5. a 1. 6. Naše třída se bude fotit ve středu 1.6. během čtvrté vyučovací hodiny. 


(Zabalte sebou i vlastivědu! Vezmeme si ji místo jedné češtiny na začátku dne :))


Cena fotek:

třídní foto - A5 - 35 Kč

třídní foto - A4 - 70 Kč

skupinové foto - A6 - 30 Kč (pouze při odběru všech zúčastněných na fotografii)


Prosím o nahlášení skupinek, které budou mít zájem se vyfotit do pátku 27. 5. Je možné se vyfotit se sourozencem s jiných ročníků - i v takovém případě prosím o nahlášení skupinky. Zároveň prosím o nahlášení požadovaného rozměru třídní fotky. Peníze za fotky prosím noste do pátku 27. 5.

Kam na výlet po Praze?

Blíží se nám konec školního roku a to je to nejlepší období pro školní výlety. Zkus se zamyslet nad tím, jestli tě napadne nějaké místo v Praze, kam bychom se měli jít podívat... Ale pozor! Toto místo musí nějakým způsobem souviset s tím, co jsme se v tomto školním roce učili :)


Stejný úkol máš i v učebně - stačí vyplnit jednou.


Škola v přírodě

Škola v přírodě se bude konat od pátku 17. června do pátku 24. června v areálu RZ Lužánky pana Počty v Jižních Čechách nedaleko Blatné. Ubytování bude v chatkách. Celková cena na žáka činí 3 900 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, strava, doprava a odměna pro nočního vychovatele.


Některé pojišťovny přispívají na školu v přírodě - tento příspěvek bývá vyplácen po skončení pobytu a je k němu potřeba potvrzení školy. Informujte mě prosím, pokud si o něj budete žádat, abychom stihli vše včas vypapírovat. 


Prosím, závaznou přihlášku odevzdat do konce týdne (6. května). Děti mohou začít nosit i zálohu (2 000 Kč). O doplacení doplatku vás budu včas informovat. 


Pokud budete mít nějaké dotazy, nebojte se obrátit na pana učitele Kučeru (kucerav@donovalskazs.cz, tel. 737 062 122).


Doporučené vybavení:


Nedoporučujeme brát se sebou drahou elektroniku (telefony, tablety, notebooky). Toto vybavení si děti berou na vlastní nebezpečí. Nemůžeme nést odpovědnost v případě krádeže či ztráty. Zvažte tedy, co dětem zabalit.


Důležité dokumenty:

08 - Prohlášení o bezinfekčnosti.doc
13 - Posudek_o_zdravotni_zpusobilosti.doc

Barevný týden

Letos v barvách duhy!


Pondělí 18. 4. - Velikonoční pondělí

Úterý 19.4. - Červená a oranžová

Středa 20. 4. - Žlutá

Čtvrtek 21. 4. - Zelená

Pátek 22. 4. - Modrá a fialová


Neboj se ukázat svoje barvy a obleč se tak, ať ladíš s celou školou!

Poslední týden před Vánocemi

V pondělí 20.12. proběhne výuka zcela standartním způsobem. Děti ale budou mít suplovaný celý den, učitelé, kteří je budou mít místo mě, mají práci zadanou - budou vyplňovat pracovní listy do českého jazyka a matematiky. Ti z Vás, kteří budou chybět, nemusí učivo doplňovat - půjde o velké opakování sloves - jejich časování, určování, a podobně. V matematice budou mít pracovní list zaměřený na procvičování sčítání a odčítání. 


V úterý 21.12. proběhne výuka s jednou drobnou změnou - ráno půjdeme standardně na plavání, a zbývající hodiny se budou děti učit. Prosím o zabalení sešitu do přírodovědy, kterou se budeme učit místo pracovní výchovy.


Ve středu 22.12. se už učit nebudeme. Vyučování skončí po čtvrté vyučovací hodině. Žáci po skončení "výuky" půjdou na oběd. Během středy si budeme dávat dárky, povídat si, pouštět si pohádky a hrát hry. Děti si mohou vzít jakékoliv společenské hry, dobrůtky a sladkosti. 


Pro nemocné - budu ráda, pokud se k nám přidáte alespoň v online prostoru prostřednictvím odkazu v učebně. Přihlásit se můžete na poslední hodinu :) Odkaz na připojení se objeví v učebně během středečního dopoledne. 


V neposlední řadě přeji i Vám co nejkrásnější Vánoce plné klidu, pohodlí, spoustu cukroví a bez kapří kosti v krku :) Moc Vám všem děkuji za spolupráci v prvních měsících školy - společně jsme zvládli dva výlety, jednu distanční výuku, spoustu zapomenutých úkolů, ale i hodiny plavání, písemky, testy, diktáty, a doufám že i radosti z jedniček, výuky a srandy o přestávkách. V lednu nás budou ještě čekat pololetní písemky z českého jazyka a matematiky a uzavírání známek na první vysvědčení ze čtvrté třídy. O to víc Vám a vašim dětem přeji klidné svátky plné zaslouženého odpočinku! V lednu se budu těšit na všechny z Vás.


Exkurze - IQLANDIA Liberec

Ve čtvrtek 16. prosince proběhne exkurze do liberecké IQLANDIE, kde si děti rozšíří běžnou výuku o další poznatky a zkušenosti. 


S sebou: respirátor nebo roušku (minimálně dvakrát, v případě ztráty), malý batůžek s pitím a větší svačinkou, peníze na případnou vlastní útratu, hodinky nebo telefon, penál


Sraz: v 7:45 před školou

Návrat: cca 14:30 před školou


Žákům budou odhlášeny obědy, prosím o zabalení velké svačiny.

Kolekce školního oblečení

Dobrý den,


rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku!


Nechali jsme si jako škola vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu zde: odkaz


Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 15.12. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.


Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!

ZŠ Donovalská


Exkurze - Regionální informační centrum Keltské oppidum Závist

Ve středu 24. listopadu proběhne exkurze do Regionálního centra Keltského oppida Závist, kde si děti rozšíří běžnou výuku vlastivědy o další poznatky a zkušenosti. Cena tohoto vzdělávacího programu je 50 Kč, prosím o donesení ve dnech 22.11. a 23.11.


S sebou: průkazku s fotkou (doklad do městské hromadné dopravy), respirátor nebo roušku (minimálně dvakrát, v případě ztráty), teplé oblečení (část programu proběhne i venku - prosím nepodcenit!), pláštěnku či deštník, malý batůžek s pitím a svačinkou, peníze na případnou vlastní útratu.


Sraz: v 8:00 před školou

Návrat: pátá vyučovací hodina - obědy nebudou odhlášeny, žáci na ně po skončení akce normálně dojdou

Hodina geometrie pro ředitelském volnu

Ve čtvrtek 18. 11.  proběhne hodina geometrie, jako "náhrada" za zrušenou hodinu během státního svátku. Během této hodiny si také děti napíšou písemku na téma kolmice a rovnoběžky. I proto je důležité nezapomenout všechny rýsovací pomůcky!Školní kolekce oblečení

Krásný den všem, 


máme pro Vás jedno skvělé překvapení!


Do školy přichází nová školní kolekce a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte od 8.11. do 15.11. o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky. Hlasovat můžete zde: odkazDistanční výuka

Vážení rodiče,


20.10. se žáci 4.D setkali s covid pozitivní osobou. Počínaje zítřejším dnem (22.10.) přechází tato třída na distanční výuku. Žáci této třídy jdou do karantény - délka trvání bude oznámena v průběhu dnešního dne - dostanete oficiální e-mail z hygieny, v těchto dnech by se měly měnit pravidla pro délku karantény z 14 na 7 dnů, uvidíme, jak hygiena rozhodne.


Pátý až sedmý den od kontaktu s pozitivním byste měli jít s dítětem na PCR test - v tomto případě se tedy jedná o test v pondělí až středu.


Obědy budou třídě hromadně odhlášeny.


Upravený rozvrh pro distanční výuku:

Zrušení doučování

Moc se omlouvám, ale bohužel musím zrušit čtvrteční doučování (21.10.) 

Změna v rozvrhu

Změna v rozvrhu, která bude platit od příštího týdne (18.10.) Jedná se o prohození pracovní výchovy a přírodovědy. Tedy přírodověda bude bývat v PONDĚLÍ a pracovní výchova v ÚTERÝ. Omlouvám se, za takovou změnu v půlce října, ale věřím, že si děti rychle zvyknout. 

Doučování

Vzhledem k nízkému počtu zájemců, bude doučování probíhat každý čtvrtek po obědě (šestou vyučování hodinu). Na doučování budeme probírat český jazyk i matematiku. Na doučování je možnost se přihlásit kdykoliv, stejně jako je možnost se z doučování kdykoliv odhlásit


V obou případech však prosím o včasné nahlášení (e-mailem), abych mohla nachystat materiály.

Třídní schůzky

Ráda bych Vás pozvala na první třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 27.9. 2021 v 17:00 ve třídě 4. D. V rámci třídních schůzek bych se s Vámi ráda seznámila a naopak - ráda bych, abyste se Vy seznámili se mnou a mými požadavky na žáky.

Doučování

Všem žákům nabízím doučování z českého jazyka a z matematiky. Bude se jednat o opakování a upevňování klíčového učiva, tak aby děti měly co nejsnazší vstup do školního roku, ale i následné působení ve čtvrté třídě. 

Přijít může kdokoliv ze třídy. Není třeba žádných pomůcek ani extra materiálů. Účast na doučování není nijak závazná. Pokud přihlášené děcti po hodině/ dvou zjistí, že doučko nepotřebují, nemusí dále chodit. Pokud v průběhu začínajícího školního roku dítě naopak zjistí, že by doučování mohlo potřebovat, lze se připojit kdykoliv v průběhu. 

Termíny doučování:
PONDĚLÍ - ČESKÝ JAZYK
ČTVRTEK - MATEMATIKA

Tyto doučování budou probíhat po obědě (šestá vyučovací hodina), počítejte s koncem zhruba ve 14:00


Vlastivěda

Tento nový předmět se dělí na dvě části - dějepisnou a zeměpisnou


Zeměpisnou část (fialová učebnice, fialový pracovní sešit) budeme mívat každou STŘEDU. Na středu by tedy děti měly nosit učebnici, pracovní sešit, ale také "normální" sešit - nadepsaný VLASTIVĚDA Z (nebo také Vlastivěda fialová, Vlastivěda Naše vlast,...). 


Dějepisnou část (červená učebnice, červený pracovní sešit) budeme mívat každý PÁTEK. Na pátek je tedy potřeba nosit učebnici, pracovní sešit, ale také "normální" sešit - jiný než na středeční vlastivědu! Tento sešit bude nadepsaný jako VLASTIVĚDA D (nebo také Vlastivěda červená, Vlastivěda dějiny,...).